Overenie tipu hry EUROJACKPOT

Dátum žrebovania

Stĺpec 1

1. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
2. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Stĺpec 2

1. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
2. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Stĺpec 3

1. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
2. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Stĺpec 4

1. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
2. osudie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Overenie potvrdenia hry EUROJACKPOT

Zadaním časti sériového čísla potvrdenia o prijatí stávky, čísla terminálu a dátumu uzatvorenia stávky si môžete overiť, či ste vyhrali bez zadávania tipovaných čísiel.

Zobraziť náhľad tiketu

Sériové číslo

Číslo terminálu